Pluryn

Beste Roel, jij hebt met jouw workshop “Non verbale communicatie” een fijne en ontspannen bijdrage geleverd aan onze teamdag. We waren met een grote groep deelnemers, die gewend zijn om aktief te zijn en vandaar uit ook niet goed stil kunnen zitten. Dat kwam bij jouw workshop goed uit!!! Jij trok iedereen gelijk uit de stoel en maakte met je humor iedereen enthousiast en vrolijk om direkt aan de gang te gaan. Door houding en gebaar laten zien wat je wil, verwacht of wil overbrengen aan een ander. We werden hierbij verrast en op een positieve manier geconfronteerd met onze verwachtingen en voorbedachte conclusies. Je werd weer eens goed bewust gemaakt van onuitgeproken verwachtingen en hoe je daar op reageert. Vaak toch heel anders dan er bedoeld of verwacht werd. Heel leuk om samen met collegae deze ervaringen op te doen en te delen. We hebben veel moeten lachen om onze kleine toneelstukjes en de pantomine oefeningen. Kortom: Roel, je was een leuke, enthousiaste en leerzame bijdrage aan onze teamdag. Onze dank hiervoor.

Ria Severin, woonbegeleider, Pluryn

Posted in: Referenties Uniekeworkshop.nl

Comments are Closed