Lichaamstaal

Lichaamstaal of non-verbale communicatie is het geheel van communicatieve boodschappen die door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding en oogcontact worden overgebracht.

De mens is een sociale soort. Menselijk contact bestaat voor een groot gedeelte uit communicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van taal. Dit kan op verschillende manieren worden geuit; bijvoorbeeld met behulp van de stem of door middel van schrift. Op deze manier kan inhoudelijk veel informatie van de ene persoon naar de andere worden overgebracht.

sfeerimpressievanworkshopnonverbalecommunicatie7Lichaamstaal wordt beschouwd als een belangrijke vorm van communicatie bij het vaststellen van onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht. Met name bij pubers en jong adolescenten is dit de eerste stap bij het zoeken naar en maken van contact.

Door deze lichaamstaal proberen te lezen, te interpreteren en helpen te verwoorden is veelal de eerste stap gemaakt richting contact. Hierna is het mogelijk de communicatie op een andere manier verder vorm te geven.

Naar aanleiding van verschillende onderzoeken wordt geschat dat minstens 70% van de totale communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt. In een van deze onderzoeken staat de theorie van de Amerikaanse psycholoog Mehrabian centraal, waarin gesteld wordt dat wanneer het om uiting van gevoelens gaat 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal, 38% door de stemklank en 7% wordt door middel van woorden.

sfeerimpressievanworkshopnonverbalecommunicatie15
Meer dan woorden

Tijdens ons contact vertellen we elkaar dus veel meer dan met alleen woorden. Zonder woorden zeggen we veel over de betrekking: wie ben ik, wat vind ik van jou, hoe is onze relatie en wat bedoel ik eigenlijk met wat ik zeg. Hier gaat het er dan niet meer om wat we precies zeggen, maar meer om wat we erbij voelen. Gevoelens zijn moeilijk onder woorden te brengen. Makkelijker dan met woorden maken we elkaar door middel van lichaamstaal duidelijk wat we precies bedoelen. Zo wordt het duidelijk of er bijvoorbeeld een onderliggende betekenis is bij wat we zeggen, en hoe we met de ander in relatie staan. Lichaamstaal is daarom belangrijk bij het leggen van alle soorten contacten.

Net als bij gesproken taal zijn ook bij lichaamstaal misverstanden mogelijk. Als bijvoorbeeld iemand geeuwt tijdens een gesprek, interpreteert men dat gemakkelijk als “is niet geïnteresseerd”, maar misschien heeft de gesprekspartner een slapeloze nacht achter de rug.

Lichaamstaal vraagt daarom ook een juiste, voorzichtige, interpretatie, waarbij rekening wordt gehouden met de context. Zeker nu er sedert eind 20e eeuw meer en meer informatie over lichaamstaal verspreid wordt via internet en andere publicaties. Sollicitanten “weten” nu hoe hun lichaamstaal zelfzekerheid kan uitdrukken, hoe ze “geïnteresseerd” kunnen overkomen. Naar analogie met het gewone schrijven en spreken wordt het steeds meer een probleem om “spontane lichaamstaal” te onderscheiden van “voorgewende lichaamstaal”.

Bronvermelding: Frank van Marwijk – lichaamstaal.nl