Mime en pantomime

mimespeler Roelino workshop communicatie teambuilding


Laat zien wat je wilt zeggen!

Mime is een verzamelwoord voor een breed scala aan uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam. Het is een gebarenspel en ook een theatervorm, waarin bewegen en lichaamsuitdrukking centraal staan. Het gaat om puur lichamelijke uitbeeldingen van indrukken en emoties. Mime bestaat al tientallen eeuwen. De oudste vormen van deze lichaamstaal zijn waarschijnlijk ontstaan tijdens religieus getinte rituelen, uit behoefte aan een duidelijk expressie- en communicatiemiddel. De eerste vormen, vaak met gebruik van maskers, komen voor in de theaterkunst van de Grieken en in Italië. Naast houdingen en bewegingen maakten soms ook spraak, zang, dans en acrobatiek deel uit van deze oude vormen van mime. Veel later ontstaat in Frankrijk een op improvisaties gebaseerd uitbeeldingtheater. Het willen uitdrukken van begrippen en emoties is daarin de drijfveer. Met niets in je hand en niets in je zak sta je op het kale toneel. Deze vorm uit Frankrijk heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld en vormt een belangrijke basis voor de huidige vorm, training en mogelijkheden van mime.

mimespeler Roelino workshop communicatie teambuilding
Als mimespeler maak je gebruik van techniek en het spelen van een rol, een karakter en je daarin inleven. Het gaat in de eerste plaats om handelingen en daarna de lichamelijke vertaling van beelden en emoties, waarbij je lichaam een verlengstuk is van je gedachten en verbeelding in een verhaal en je rol daarin. In het mimespel laat je aan de buitenkant zien wat er zich aan de binnenkant afspeelt en wat er om je heen, in het spel, gebeurt. Ook maak je met je lichaam en handelingen onzichtbare voorwerpen, obstakels etc, voor je publiek zichtbaar. Verder kun je, door je manier van bewegen en in wat je doet, een ruimte en gebeurtenissen daarin, tot leven laten komen.

In het mimespel is je lichaam het instrument dat je meeneemt en gebruikt in je spel. Je gebruikt geen woorden, maar je lichaam om iets te zeggen, iets uit te drukken. In deze expressie laat je lichaam zien wat je overkomt en welke actie je onderneemt. Het is duidelijk dat je lichaam het allerbelangrijkste is om te kunnen spelen. De mogelijkheden om je lichaam te gebruiken zijn groot en heel divers. Je hebt je hoofd, je gezicht je romp, je armen en handen en je benen en voeten en ze zijn allemaal bruikbaar om iets uit te drukken. Heel belangrijk is het om je lichaam te trainen en daarin te ontdekken wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt hierin techniek om te spelen ontwikkelen en ook hierbij zijn er heel veel mogelijkheden en vormen. Het is belangrijk om een manier van spelen te ontdekken en te gebruiken die bij je past en die je zelf leuk vindt. Hierin moet je als speler letten op duidelijkheid en beleving.

Vanuit een rol, een karakter en een verhaal denk je en probeer je, voor de toeschouwer hierover duidelijk te zijn. De speler is even iemand anders en denkt, voelt en doet als degene die hij of zij uitbeeldt. Het is een tweede ik of een tweede natuur. Het kan een enorme en leuke uitdaging zijn om je te storten in het zijn van iets of iemand anders; je probeert echt even die ander te zijn en die laat je je besturen, wat je ook als mimespeler in technisch opzicht doet. Deze inleving en de techniek om uit te drukken hebben elkaar dus nodig om tot goed mimespel te komen.

mimespeler Roelino workshop communicatie teambuildingOok de verhalen, de vorm en opzet van mimestukken zijn eindeloos. Wat verhalen betreft, kan de mimespeler gebruik maken van bekende verhalen die door de manier van uitspelen iets bijzonders krijgen en gaan leven voor het publiek, door vermaak of herkenbaarheid. Ook kun je een stuk bedenken dat je baseert op een bekend verhaal, of je bedenkt een eigen en nieuw verhaal. Daarnaast is het mogelijk om geen verhaal te kiezen, maar alleen een rol. Vanuit deze rol ga je, alleen of met anderen, improviseren. Je doet wat er in je opkomt of je laat dit afhangen van wat een ander doet. Het is leuk en goed om te bedenken dat je als speler altijd jezelf meeneemt in een rol. Wat je ook speelt, het is altijd afhankelijk van jouw voorstelling en je maakt gebruik van houdingen en gebaren die jij kent of die jij kunt bedenken.

Over mimespel valt natuurlijk nog heel veel te zeggen maar kort daarover nog het volgende. Er kunnen stukken gespeeld worden op straat met een groep, of met z’n tweeën, of misschien wel alleen. Buiten, op straat, bereik je veel en verschillend publiek. Ook kun je het binnen doen op een podium waarvoor je mensen uitnodigt, tijdens een bepaalde gelegenheid of voor een gekozen doelgroep. Om mime te spelen kun je gebruik maken van zelf gekozen kleding en je kunt er voor kiezen je te schminken. Je dient gebruik te maken van de creativiteit die echt iedereen in zekere mate heeft.

(Met dank aan Wolter Tuiten Mime/drama trainer)

mimespeler Roelino workshop communicatie teambuilding

Unieke workshop non-verbale communicatie:
interactief, leuk, ludiek & leerzaam!

Keywords: workshop, workshops, educatief, non-verbaal, communicatie, teambuilding, interactief,